Geedka Mooska

Geedka Mooska Ku Sodawada!

Geedka Mooska Ku Sodawada!

Geedka Mooska Ku Sodawada!Geedka Mooska Ku Sodawada!Geedka Mooska Ku Sodawada!

Waa barnaamij waxbarasho oo curruurta afka Soomaaliga.

Geedka Mooska is an educational program for Somali-speaking children.

Geedka Mooska Videos

Adeer Dahir talks about how to prevent sickness by washing your hands.  This video is in response to #coronavirus, #Covid19


We partnered with the Response Innovation Lab in Somalia which is made up of a consortium of the George Washington University, Oxfam, Save the Children, and World Vision.

Ayada oo uu jiro xanuunka COVID-19, caruurtu waxay wali leeyihiin masuuliyadooda ah inay qeyb ka yihiin qoysaskooda waxayna sidoo kale u baahanyihiin inay ciyaaraan oo baashaalaan. Lakin wali waa muhiim inay xasuustaan inay gacmahooda dhaqaan mar walbo oo si fiican u dhaqaa!  


Despite COVID-19, children still have their responsibilities as part of their family, and they still like to play and have fun. But, it is still important that they remember to wash their hands frequently and properly!